اطلاعات تماس جهت ثبت شکایات شما

تلفن: ۰۲۱۳۳۶۴۵۲۵۵

موبایل:۰۹۱۲۸۴۶۳۹۶۳

پیامک: ۰۹۲۱۲۳۶۴۶۶۲

یا ارسال نامه به آدرس یا نمابر زیر:

آدرس: افسریه ۱۵متری اول ۸متری ۱۱ کوچه شهید محمد سیفی پلاک ۹۹طبقه۲

کدپستی: ۱۷۸۶۷۶۴۸۱۳

ایمیل: amirgohari1988@gmail.com